Регистрирана в България
Сфера на дейност: Производство, Търговия
https://furnish.bg https://www.facebook.com/BG.Furnish/ https://www.facebook.com/BG.Furnish/ http://yellowpages.bg/bg/members/furnish/